ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  ელექტრონული მენეჯერი v.4.3.2  მუნიციპალიტეტში მომდევნო 30 დღისთვის დაგეგმილი ღონისძიები
მიმდინარე თარიღი:
 თარიღიღონისძიებაანონსი
2/27/2024 12:00:00 AM საკრებულოს სხდომა
შეარჩიეთ თქვენთვის საინტერესო ღონისძიება და დააჭირეთ ღილაკს "დაწვრილებით"

   მიიღეთ მონაწილეობა გადაწყვეტილების პროცესში
დარეგისტრირდით და წინასწარ მიიღეთ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებეზე, თქვენი ინფორმაციის შეტანა დაგეგმილ ღონისძიებეზე ინფორმაციის წინასწარ მისაღებად მისწერეთ წერილი საკრებულოს წევრს, მერს,მოადგილეს, სამსახურის / განყოფილების უფროსს, მერის წარმომადგენელს თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხზე და მიიღეთ პასუხიაქედან მისწერეთ წერილი მერს, საკრებულოს წევრს, სამსახურის უფროსებს, წარმომადგენლებს თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხზე და მიიღეთ პასუხი

დარეგისტრირებულია 56   პირითქვენი საკონტაქტო ინფორმაციის შეტანა წერილის მიწერა

   საკრებულოსა და მერიის თანამდებობის პირების საკონტაქტო ინფორმაცია
აქედან შეგიძლიათ მიიღოთ საკრებულოს წევრების, კომისიებისა და ფარაქციების, მერის, მოადგილეების, მერიის სამსახურისა და განყოფილების ხელმძღვანელების  საკონტაქტო ინფორმაცია აქ მოძებნით საკრებულოს და მერიის თანამდებობის პირების საკონტაქტო ინფორმაციას
 
კონტაქტების გვერდი

საკრებულოსა და მერიის მიერ ჩატარებული ღონისძიების ძიება

აკრებულოს წევრებისადმი გაგზავნილი წერილების სტატისტიკა

წაუკითხავი წერილები აქვთ საკრებულოს შემდეგ წევრებს:

მერის და მერის მოადგილეების წაუკითხავი წერილების რაოდენობა:

წაუკითხავი წერილები აქვთ მერიის სამსახურის შემდეგ უფროსებს:

წაუკითხავი წერილები აქვთ მერიის სამსახურების განყოფილებათა შემდეგ უფროსებს:

წაუკითხავი წერილები აქვთ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის შემდეგ წარმომადგენლებს:

© 2024 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, საქართველოს სასოფლო დარბაზი